Investicinės paslaugos

  Banko padalinyje, telefonu Internetu

1. Vertybinių popierių (VP) sąskaitos atidarymas1

Nemokamai Nemokamai

2. Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF)2

2.1. Europa:

2.1.1. Lietuva, Latvija, Estija3 

0,65 % (min. 5,00 EUR) 0,20 % (min. 1,50 EUR) 

2.1.2. Airija (pirkimo atveju papildomai taikomas 1,00 % žyminis mokestis)

0,50 % (min. 40,00 EUR) 0,30 % (min. 30,00 EUR)

2.1.3. Austrija

0,50 % (min. 45,00 EUR) 0,40 % (min. 35,00 EUR)

2.1.4. Belgija

0,50 % (min. 40,00 EUR) 0,30 % (min. 30,00 EUR)

2.1.5. Bulgarija

0,80 % (min. 100,00 EUR) 0,50 % (min. 75,00 EUR)

2.1.6. Čekija

0,70 % (min. 90,00 EUR)  0,50 % (min. 70,00 EUR) 

2.1.7. Danija

0,50 % (min. 45,00 EUR)  0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.8. Didžioji Britanija (pirkimo atveju šalies emitentų akcijoms papildomai taikomas 0,50 % žyminis mokestis)

0,50 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)

ETF, depozitoriumo pakvitavimai dėl akcijų (GDR / ADR)

0,40 % (min. 55,00 EUR) 0,40 % (min. 50,00 EUR)

2.1.9. Graikija (pardavimo atveju papildomai taikomas 0,20 % žyminis mokestis)

0,70 % (min. 100,00 EUR)  0,70 % (min. 80,00 EUR)

2.1.10. Gruzija

2,50 % (min. 50,00 EUR) 2,50 % (min. 30,00 EUR)

2.1.11. Ispanija

0,50 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.12. Italija (pirkimo atveju pap.taikomas iki 0,22 % finansinių sandorių mokestis)

0,35 % (min. 40,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR) 

2.1.13. Kroatija

0,90 % (min. 40,00 EUR) 0,70 % (min. 30,00 EUR)

2.1.14. Lenkija

0,40 % (min. 20,00 EUR) 0,30 % (min. 15,00 EUR)

2.1.15. Nyderlandai

0,35 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.16. Norvegija

0,50 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.17. Portugalija

0,35 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.18. Prancūzija (pirkimo atveju pap.taikomas 0,3 % finansinių sandorių mokestis)

0,35 % (min. 45,00 EUR) 0,30 % (min. 40,00 EUR)

2.1.19. Rumunija

1,00 % (min. 75,00 EUR) 0,60 % (min. 35,00 EUR)

2.1.20. Rusija MOEX

0,50 % (min. 35,00 EUR) 0,35 % (min. 25,00 EUR)

2.1.21. Serbija

1,10 % (min. 120,00 EUR) 1,00 % (min. 100,00 EUR)

2.1.22. Slovakija

0,90 % (min. 50,00 EUR) 0,60 % (min. 40,00 EUR)

2.1.23. Slovėnija

1,20 % (min. 130,00 EUR) 0,90 % (min. 80,00 EUR)

2.1.24. Suomija

0,35 % (min. 40,00 EUR) 0,30 % (min. 30,00 EUR)

2.1.25. Švedija

0,30 % (min. 45,00 EUR) 0,25 % (min. 35,00 EUR) 

2.1.26. Šveicarija

0,50 % (min. 50,00 EUR) 0,30 % (min. 40,00 EUR)

2.1.27. Turkija

0,90 % (min. 45,00 EUR) 0,60 % (min. 35,00 EUR)

2.1.28. Vengrija

0,80 % (min. 55,00 EUR) 0,60 % (min. 45,00 EUR)

2.1.29. Vokietija Xetra

0,35 % (min. 25,00 EUR) 0,30 % (min. 20,00 EUR)

2.1.30. Vokietija Frankfurt

0,50 % (min. 35,00 EUR) 0,40 % (min. 30,00 EUR)

2.2. Amerika:

2.2.1. JAV (ne mažiau nei 0,02 USD už akciją)

0,30 % (min. 35,00 EUR) 0,25 % (min. 15,00 EUR)

2.2.2. Kanada (ne mažiau nei 0,02 EUR už akciją)

0,30 % (min. 30,00 EUR) 0,25 % (min. 30,00 EUR)

2.3. Kitų užsienio šalių rinkos ir Banko platinami nuosavybės vertybiniai popieriai

Pagal susitarimą Pagal susitarimą

3. Prekyba investicinių fondų vienetais

3.1. Obligacijų ir pinigų rinkos fondai

0,30 % (min. 30,00 EUR) 0,30 % (min. 30,00 EUR)

3.2. Akcijų ir subalansuoti fondai

0,50 % (min. 30,00 EUR) 0,50 % (min. 30,00 EUR)

3.3. Banko platinami fondai

Pagal susitarimą Pagal susitarimą

4. Prekyba skolos vertybiniais popieriais

4.1. Kai sandorio šalis yra Bankas (sudarant sandorį už biržos ribų)

Nemokamai4 Nemokamai4

4.2. Lietuvos, Latvijos, Estijos emitentų obligacijos, išskyrus Euroobligacijas

0,05 % (min. 10,00 EUR) 0,05 % (min. 10,00 EUR)

4.3. Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai aukcione Nasdaq Vilnius biržoje

0,02 % (min. 10,00 EUR) 0,02 % (min. 10,00 EUR)

4.4. Kitų užsienio šalių emitentų obligacijos, euroobligacijos

0,10 % (min. 25,00 EUR) 0,10 % (min. 25,00 EUR)

4.5. Bulgarijos, Čekijos, Graikijos, Kroatijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos

0,10 % (min. 55,00 EUR arba 100 USD, kai DVP sandorio5 valiuta USD) 0,10 % (min. 55,00 EUR arba 100 USD, kai DVP sandorio5 valiuta USD)

4.6. Nelistinguojamos skolos finansinės priemonės

0,20 % (min. 20,00 EUR) 0,20 % (min. 20,00 EUR)

4.7. Banko platinami skolos vertybiniai popieriai

Pagal susitarimą Pagal susitarimą

5. VP saugojimo mėnesinis mokestis6
Rinka

5.1. Lietuva

0,005 % 0,005 %

5.2. Latvija, Estija

0,007 % 0,007 %

5.3. Bosnija ir Hercegovina, Kazachstanas, Rusija

0,070 % 0,070 %

5.4. Bulgarija, Čekija, Gruzija, Honkongas, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Ukraina

0,035 % 0,035 %

5.5. Airija, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Graikija, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Kanada, Liuksemburgas, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Singapūras, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija

0,014 % 0,014 %

5.6. Euroobligacijos

0,008 % 0,008 %

5.7. Investicinių fondų vienetai

0,015 % 0,015 %

5.8. Nelistinguojamos finansinės priemonės

0,005% 0,005%

6. Operacijų mokesčiai7

6.1. Nemokestinis Lietuvos, Latvijos, Estijos emitentų VP pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą

5,00 EUR 5,00 EUR

6.2. Lietuvoje registruotų investicinių fondų vienetų nemokestinis pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą

7,00 EUR 7,00 EUR

6.3. Užsienio emitentų VP nemokestinis pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą

10,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 10,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

6.4. Užsienio emitentų VP nemokestinis pervedimas (priėmimas)

7,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 7,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

6.5. Atsiskaitymo įvykdymas, kai bankas veikia kaip VP ir/ar lėšų saugotojas 

45,00 EUR 45,00 EUR

6.6. Operacijos keitimas, klaidos taisymas, nepatvirtinimas ar anuliavimas

20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

7. Ne biržoje sudarytų sandorių registravimas8

7.1. Užbiržinio sandorio (pirkimo, pardavimo, dovanojimo) registravimas dėl Lietuvos emitentų VP

10,00 EUR 10,00 EUR

7.2. Užbiržinio sandorio (pirkimo, pardavimo, dovanojimo) registravimas dėl užsienio emitentų VP

20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

7.3. Užbiržinio sandorio registravimas ir atsiskaitymo JAV doleriais įvykdymas dėl užsienio emitentų VP

100,00 USD 100,00 USD

7.4. Nestandartinio užbiržinio sandorio sutarties rengimas, registravimas ir atsiskaitymo įvykdymas

Pagal susitarimą Pagal susitarimą

7.5. VP paveldėjimo sandoris (mokestį moka VP gavėjas)

5,00 EUR 5,00 EUR

7.6. VP atpirkimo (repo) sandorio sudarymas, pratęsimas

14,00 EUR 14,00 EUR

7.7. VP atpirkimo (repo) sandorio sąlygų, išskyrus atpirkimo terminą, keitimas

8,00 EUR 8,00 EUR

7.8. VP įkeitimas9 

15,00 EUR 15,00 EUR

7.9. VP operacija pagal ne banko inicijuotą pranešimą apie esminį įvykį (įkainis taikomas dalyvaujantiems užsienio bendrovių paskelbtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi)

14,00 EUR + trečios šalies mokesčiai 14,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

8. Papildomų pranešimų10, išrašų, pažymų pagal pareikalavimą pateikimas 

8.1. Lietuvių / anglų kalba

Pagal pažymų ir kitų patvirtinimų parengimo įkainius Pagal pažymų ir kitų patvirtinimų parengimo įkainius

8.2. Informacijos siuntimas paštu

Pagal korespondencijos siuntimo Klientui įkainius Pagal korespondencijos siuntimo Klientui įkainius

9. Pažyma apie užsienio valstybei (ne ES) sumokėtus mokesčius

50,00 EUR + kitos šalies mokesčiai 50,00 EUR + kitos šalies mokesčiai

10. Kitos investicinės paslaugos

10.1. Išrašų iš VP sąskaitų išdavimas iš emitento įgaliotinio apskaitos archyvų (tais atvejais, kai emitento įgaliotinio VP apskaita nebevedama)

5,00 EUR už vieno VP savininko išrašus iš vieno emitento VP sąskaitų 5,00 EUR už vieno VP savininko išrašus iš vieno emitento VP sąskaitų

10.2. VP sandorių dokumentų nuorašų iš VP apskaitos dokumentų archyvo pateikimas

3,00 EUR už lapą, bet ne daugiau kaip 10,00 EUR 3,00 EUR už lapą, bet ne daugiau kaip 10,00 EUR

10.3. Kitos paslaugos

Pagal susitarimą Pagal susitarimą
Siekdami užtikrinti geriausią jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sužinoti daugiau
Nesutinku