Investicinės paslaugos

 

Banko padalinyje, telefonu

Internetu

1. Vertybinių popierių (VP) sąskaitos atidarymas1

Nemokamai

2. Prekyba akcijomis ir fondais, kurių vienetais prekiaujama biržoje (ETF)2

2.1. Europa:

2.1.1. Lietuva, Latvija, Estija

0,65 % (min. 5,00 EUR)

0,20 % (min. 1,50 EUR) 

2.1.2. Airija (pirkimo atveju papildomai taikomas 1,00 % žyminis mokestis)

0,50 % (min. 40,00 EUR)

0,30 % (min. 30,00 EUR)

2.1.3. Austrija

0,50 % (min. 45,00 EUR)

0,40 % (min. 35,00 EUR)

2.1.4. Belgija

0,50 % (min. 40,00 EUR)

0,30 % (min. 30,00 EUR)

2.1.5. Bulgarija

0,80 % (min. 100,00 EUR)

0,50 % (min. 75,00 EUR)

2.1.6. Čekija

0,70 % (min. 90,00 EUR) 

0,50 % (min. 70,00 EUR) 

2.1.7. Danija

0,50 % (min. 45,00 EUR) 

0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.8. Didžioji Britanija (pirkimo atveju šalies emitentų akcijoms papildomai taikomas 0,50 % žyminis mokestis)

0,50 % (min. 45,00 EUR)

0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.9. Graikija (pardavimo atveju papildomai taikomas 0,20 % žyminis mokestis)

0,70 % (min. 100,00 EUR) 

0,70 % (min. 80,00 EUR)

2.1.10. Gruzija

2,50 % (min. 50,00 EUR)

2,50 % (min. 30,00 EUR)

2.1.11. Ispanija

0,50 % (min. 45,00 EUR)

0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.12. Italija (pirkimo atveju pap.taikomas iki 0,22 % finansinių sandorių mokestis)

0,35 % (min. 40,00 EUR)

0,30 % (min. 35,00 EUR) 

2.1.13. Kroatija

0,90 % (min. 40,00 EUR)

0,70 % (min. 30,00 EUR)

2.1.14. Lenkija

0,40 % (min. 20,00 EUR)

0,30 % (min. 15,00 EUR)

2.1.15. Nyderlandai

0,35 % (min. 45,00 EUR)

0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.16. Norvegija

0,50 % (min. 45,00 EUR)

0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.17. Portugalija

0,35 % (min. 45,00 EUR)

0,30 % (min. 35,00 EUR)

2.1.18. Prancūzija (pirkimo atveju pap.taikomas 0,3 % finansinių sandorių mokestis)

0,35 % (min. 45,00 EUR)

0,30 % (min. 40,00 EUR)

2.1.19. Rumunija

1,00 % (min. 75,00 EUR)

0,60 % (min. 35,00 EUR)

2.1.20. Rusija MOEX

0,50 % (min. 35,00 EUR)

0,35 % (min. 25,00 EUR)

2.1.21. Serbija

1,10 % (min. 120,00 EUR)

1,00 % (min. 100,00 EUR)

2.1.22. Slovakija

0,90 % (min. 50,00 EUR)

0,60 % (min. 40,00 EUR)

2.1.23. Slovėnija

1,20 % (min. 130,00 EUR)

0,90 % (min. 80,00 EUR)

2.1.24. Suomija

0,35 % (min. 40,00 EUR)

0,30 % (min. 30,00 EUR)

2.1.25. Švedija

0,30 % (min. 45,00 EUR)

0,25 % (min. 35,00 EUR) 

2.1.26. Šveicarija

0,50 % (min. 50,00 EUR)

0,30 % (min. 40,00 EUR)

2.1.27. Turkija

0,90 % (min. 45,00 EUR)

0,60 % (min. 35,00 EUR)

2.1.28. Vengrija

0,80 % (min. 55,00 EUR)

0,60 % (min. 45,00 EUR)

2.1.29. Vokietija Xetra

0,35 % (min. 25,00 EUR)

0,30 % (min. 20,00 EUR)

2.1.30. Vokietija Frankfurt

0,50 % (min. 35,00 EUR)

0,40 % (min. 30,00 EUR)

2.2. Amerika:

2.2.1. JAV (ne mažiau nei 0,02 USD už akciją)

0,30 % (min. 35,00 EUR)

0,25 % (min. 20,00 EUR)

(ne mažiau nei 0,02 USD už akciją)

2.2.2. Kanada (ne mažiau nei 0,02 EUR už akciją)

0,30 % (min. 30,00 EUR)

0,25 % (min. 30,00 EUR)

(ne mažiau nei 0,02 EUR už akciją)

2.3. Kitų užsienio šalių rinkos ir Banko platinami nuosavybės vertybiniai popieriai

Pagal susitarimą

3. Prekyba investicinių fondų vienetais

3.1. Obligacijų ir pinigų rinkos fondai

0,30 % (min. 30,00 EUR)

3.2. Akcijų ir subalansuoti fondai

0,50 % (min. 30,00 EUR)

3.3. Banko platinami fondai

Pagal susitarimą

4. Prekyba skolos vertybiniais popieriais

4.1. Kai sandorio šalis yra Bankas (sudarant sandorį už biržos ribų)

Nemokamai3

4.2. Lietuvos, Latvijos, Estijos emitentų obligacijos, išskyrus Euroobligacijas

0,05 % (min. 10,00 EUR)

4.3. Lietuvos Vyriausybės vertybiniai popieriai aukcione Nasdaq Vilnius biržoje

0,02 % (min. 10,00 EUR)

4.4. Kitų užsienio šalių emitentų obligacijos, euroobligacijos

0,10 % (min. 25,00 EUR)

4.5. Bulgarijos, Čekijos, Graikijos, Kroatijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Turkijos, Vengrijos

0,10 % (min. 55,00 EUR arba 100 USD, kai DVP sandorio* valiuta USD)

4.6. Nelistinguojamos skolos finansinės priemonės

0,20 % (min. 20,00 EUR)

4.7. Banko platinami skolos vertybiniai popieriai

Pagal susitarimą

5. VP saugojimo mėnesinis mokestis4
Rinka

5.1. Lietuva

0,005 %

5.2. Latvija, Estija

0,007 %

5.3. Bosnija ir Hercegovina, Kazachstanas, Rusija

0,070 %

5.4. Bulgarija, Čekija, Gruzija, Honkongas, Kroatija, Lenkija, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Turkija, Vengrija, Ukraina

0,035 %

5.5. Airija, Australija, Austrija, Belgija, Danija, Didžioji Britanija, Graikija, Ispanija, Italija, Japonija, JAV, Kanada, Liuksemburgas, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Singapūras, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vokietija

0,014 %

5.6. Euroobligacijos

0,008 %

5.7. Investicinių fondų vienetai

0,015 %

5.8. Nelistinguojamos finansinės priemonės

0,005%

6. Operacijų mokesčiai5

6.1. Nemokestinis Lietuvos, Latvijos, Estijos emitentų VP pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą

10,00 EUR

6.2. Lietuvoje registruotų investicinių fondų vienetų nemokestinis pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą

7,00 EUR

6.3. Užsienio emitentų VP nemokestinis pervedimas į kito VP saugotojo apskaitą

10,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

6.4. Užsienio emitentų VP (ne Baltijos šalių) nemokestinis pervedimas (priėmimas)

7,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

6.5. Atsiskaitymo įvykdymas, kai bankas veikia kaip VP ir/ar lėšų saugotojas6

45,00 - 70,00 EUR

6.6. Operacijos keitimas, klaidos taisymas, nepatvirtinimas ar anuliavimas

20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

6.7. Depozitoriumo pakvitavimų (GDR, ADR) keitimas į akcijas

50 EUR + trečios šalies mokesčiai

7. Ne biržoje sudarytų sandorių registravimas7

7.1. Užbiržinio sandorio (pirkimo, pardavimo, dovanojimo) registravimas dėl Lietuvos emitentų VP

10,00 EUR

7.2. Užbiržinio sandorio (pirkimo, pardavimo, dovanojimo) registravimas dėl užsienio emitentų VP

20,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

7.3. Užbiržinio sandorio su VP išvedimu pas kitą tarpininką registravimas

30,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

7.4. Užbiržinio sandorio registravimas ir atsiskaitymo JAV doleriais įvykdymas dėl užsienio emitentų VP

100,00 USD

7.5. Nestandartinio užbiržinio sandorio sutarties rengimas, registravimas ir atsiskaitymo įvykdymas

Pagal susitarimą

7.6. VP paveldėjimo sandoris (mokestį moka VP gavėjas)

5,00 EUR

7.7. VP atpirkimo (repo) sandorio sudarymas, pratęsimas

14,00 EUR

7.8. VP atpirkimo (repo) sandorio sąlygų, išskyrus atpirkimo terminą, keitimas

8,00 EUR

7.9. VP įkeitimas8 

15,00 EUR

7.10. Dalyvavimas esminiame įvykyje (dalyvaujant užsienio bendrovių paskelbtuose esminiuose įvykiuose, kurie nėra privalomi)

14,00 EUR + trečios šalies mokesčiai

8. Papildomų pranešimų9, išrašų, pažymų pagal pareikalavimą pateikimas 

8.1. Lietuvių / anglų kalba

Pagal pažymų ir kitų patvirtinimų parengimo įkainius

8.2. Informacijos siuntimas paštu

Pagal korespondencijos siuntimo Klientui įkainius

9. Pažyma apie užsienio valstybei (ne ES) sumokėtus mokesčius

50,00 EUR + kitos šalies mokesčiai

10. Kitos investicinės paslaugos

10.1. Išrašų iš VP sąskaitų išdavimas iš emitento įgaliotinio apskaitos archyvų (tais atvejais, kai emitento įgaliotinio VP apskaita nebevedama)

5,00 EUR už vieno VP savininko išrašus iš vieno emitento VP sąskaitų

10.2. VP sandorių dokumentų nuorašų iš VP apskaitos dokumentų archyvo pateikimas

3,00 EUR už lapą, bet ne daugiau kaip 10,00 EUR

10.3. Kitos paslaugos

Pagal susitarimą

* Tai tokie sandoriai, kurie yra sudaromi, laikantis vienalaikio VP ir pinigų pervedimo principo (angl. Delivery Versus Payment)

1 Asmeninę VP sąskaitą galima atidaryti centriniame vertybinių popierių depozitoriume. Įkainis nustatomas pagal susitarimą.

2 Sandorio mokesčiai yra nurašomi sandorio valiuta. Minimalūs sandorio mokesčiai yra perskaičiuojami sandorio valiuta pagal sandorio dieną Lietuvos banko skelbiamą euro ir užsienio valiutos kursą. Minimalus sandorio mokestis antrinėje rinkoje taikomas visiems vieno pavedimo dienos sandoriams bendrai. Jei pavedimas vykdomas kelias dienas, minimalus mokestis skaičiuojamas už kiekvieną pavedimo vykdymo dieną. Kai kuriose užsienio biržose gali būti nustatytas minimalus pavedimo dydis arba minimalus akcijų skaičius ir jo kartotinis. Kai kuriose užsienio šalyse papildomai taikomas finansinių sandorių arba žyminis mokestis. Šis mokestis taikomas pagal finansinės priemonės registracijos šalį, o ne pagal jos prekybos šalį.

3 Kai Bankas veikia kaip skolos vertybinių popierių platintojas, įkainis nustatomas pagal susitarimą.

4 Mėnesinis VP saugojimo mokestis skaičiuojamas kiekvieną mėnesį nuo kiekvienos VP sąskaitos likučio vidutinės vertės. VP vertė nustatoma pagal paskutinę skelbiamą VP rinkos kainą biržoje. Jei rinkos kaina nėra nustatyta bei visiems skolos VP mokestis skaičiuojamas pagal VP nominalią vertę, investicinių fondų vienetams - pagal valdytojo skelbiamą paskutinę vieneto kainą. Minimalus visų VP saugojimo mokestis – 0,50 EUR. Depozitoriumo pakvitavimams (ADR, GDR) papildomai gali būti taikomi ir trečios šalies mokesčiai. Nasdaq CSD saugomiems skolos VP gali būti taikomas Nasdaq CSD mokestis už palūkanų išmokėjimą.

5 Jeigu kliento vertybiniai popieriai yra saugomi pas trečiuosius asmenis (užsienio depozitoriumus, bankus ir kt. saugotojus), tai trečios šalies mokesčiai apima šių saugotojų bankui taikomus mokesčius už vertybinių popierių pervedimą.

6 Instrukcijos gavimo atsiskaitymo dieną atveju taikomas 70 EUR įkainis.

7 Užbiržinio sandorio registravimo atveju mokestį moka abi sandorio šalys, jei nenurodyta kitaip. Užbiržinio sandorio dėl užsienio VP registravimo atveju, kai vertybiniai popieriai saugomi pas tuos trečiuosius asmenis, yra taikomi trečiųjų asmenų nustatyti mokesčiai (užsienio depozitoriumų, kitų tarpininkų).

8 Netaikomas, jeigu VP įkeičiami įsipareigojimų, kylančių iš išvestinių finansinių priemonių sandorių sutarties, užtikrinimui.

9 Papildomai pateikiamais dokumentais laikomi tie dokumentai (išrašai, pranešimai, pažymos ir kt.), kurie kliento pageidavimu teikiami klientui papildomai, neįskaičiuojant tų dokumentų, kurie turi būti Banko pateikiami klientui nemokamai pagal norminius aktus.