Kitos paslaugos

1. Pažymų ir kitų patvirtinimų parengimas1:

1.1. pažymų gyventojų turtui ir pajamoms deklaruoti parengimas

nemokamai

1.2. pažymų apie atidarytas, uždarytas sąskaitas ir jų likučius parengimas (taip pat pažymų paveldėtojams parengimas)

10,00 EUR

1.3. kitų raštų parengimas (pažymos, nepatenkančios po 1.2 p., įv. pranešimai, paaiškinimai ir kt.)2, 3:

1.3.1. lietuvių kalba

20,00 EUR

1.3.2. anglų kalba

30,00 EUR

2. Kopijavimas

0,30 EUR už puslapį (PVM įskaičiuotas)

3. Korespondencijos siuntimas Klientui: 

3.1. paštu Lietuvoje:

3.1.1. už paprastą laišką

1,50 EUR

3.1.2. už registruotą laišką

3,00 EUR

3.1.3. už dokumentų siuntimą kurjeriniu paštu

10,00 EUR

3.2. paštu į užsienį:

3.2.1. už registruotą laišką

6,00 EUR

3.2.2. už dokumentų siuntimą kurjeriniu paštu

55,00 EUR

4. Informacija bankų korespondentų auditoriams

35,00 EUR

5. Mokamųjų ir kitų dokumentų kopijų išdavimas

1,50 EUR už kiekvieną kopijos lapą

6. Senesnių, nei vieneri metai, mokomųjų ir kitų dokumentų paieška archyve

5,00 EUR (PVM įskaičiuotas)

7. Mokėjimo dokumento (vienos operacijos įvykdytos per interneto banką) patvirtinimas Banke

1,00 EUR

 

1 Pažymos ir kiti patvirtinimai rengiami Klientui sumokėjus nustatytą komisinį atlyginimą ir pasiimant pažymą Banko padalinyje. Jei Klientas pageidauja dokumentus gauti paštu, papildomai taikomi korespondencijos siuntimo Klientui įkainiai.

Už sudėtingų ir ilgesnio laikotarpio nei vieneri metai raštų ar pažymų rengimą papildomai gali būti taikomas 1.3. p. nurodytas įkainis atskirai už kiekvienus metus.

3 Pažymos, pranešimai, raštai parengiami per 15 darbo dienų.