Kredito kortelių įkainiai

  Mastercard® Gold „SB Lizingo“ Mastercard®

1. Kredito kortelės išdavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai 3 metai

1.2. kortelės sąskaitos valiuta

EUR EUR

1.3. kortelės išdavimas

4,00 EUR nemokamai (papildomos kortelės neišduodamos)

2. Kredito kortelės aptarnavimas

2.1. kortelės administravimas

3,50 EUR
(mėnesinis)
nemokamai

2.2. kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

4,00 EUR  15,00 EUR

2.3. kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

6,00 EUR 10,00 EUR

2.4. kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai nemokamai

2.5. pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai nemokamai

2.6. draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

- -

2.7. kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

nemokamai 3,00 EUR

2.8. pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6,00 EUR 6,00 EUR

2.9. pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60,00 EUR 60,00 EUR

2.10. skubus kortelės pagaminimas1

25,00 EUR 25,00 EUR

3. Grynųjų pinigų įmokėjimas

3.1. Šiaulių banko bankomatuose 

nemokamai nemokamai

3.2. UAB „Perlas Finance“ terminaluose 

0,40 EUR 0,40 EUR

4. Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos

4.1. Grynųjų pinigų išėmimas

4.1.1. Šiaulių banko bankomatuose

2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)

4.1.2. UAB „Perlas Finance“ terminaluose

2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)

4.1.3. kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3,00 EUR) 2 % (min. 3,00 EUR)

4.2. Kitos bankomatų operacijos2

4.2.1. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai nemokamai

4.2.2. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 EUR 0,60 EUR

4.2.3. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai nemokamai

4.2.4. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 EUR 0,60 EUR

4.2.5. kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose

0,60 EUR 0,60 EUR

5. Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas3

5.1. kai atsiskaityta Lietuvoje

10,00 EUR 10,00 EUR

5.2. kai atsiskaityta užsienyje

15,00 EUR 15,00 EUR

6. Paros operacijų limitai

6.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1. suma

1 000,00 EUR 1 000,00 EUR

6.1.2. operacijų skaičius (vnt.)

5 5

6.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1. suma

4 000,00 EUR 4 000,00 EUR

6.2.2. operacijų skaičius (vnt.)

neribojama neribojama

6.3. paros operacijų limito keitimas padalinyje

6,00 EUR 6,00 EUR

6.4. paros operacijų limito keitimas Banko internetinėje bankininkystėje

nemokamai nemokamai

7. Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai4

Kredito limito rūšys: Be kredito, Su nuolatiniu kreditu, Su beprocenčiu kreditu

7.1. sutarties sudarymas

nemokamai

nemokamai

7.2. nemokamo beprocenčio kredito naudojimo laikotarpis

45 dienų

-

7.3. metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

12 %

-

7.4. laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

30 dienų

3 metai

7.5. kredito limito naudojimo sąlygų keitimas

-

10,00 EUR

8. Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)5

0,90 EUR -

9. Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 % 2,5 %

1 Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

2 Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

3 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

4 Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

5 Komisinis atlyginimas už kortelei taikomą Saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną). Saugumo programos komisinis atlyginimas mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Standartinis bendros kredito kainos metinės normos apskaičiavimo pavyzdys:

Jei mokėjimo kortelės sąskaitoje gautumėte 1 000 Eur kredito limitą, Jums būtų taikoma 14 proc. metinė palūkanų norma, o kortelės ir kredito naudojimosi laikotarpis – 36 mėn.

Sutarties galiojimo laikotarpiu Jums būtų taikomi tokie mokesčiai, susiję su kredito ir kortelės naudojimu:

Šiuo atveju kredito limito mokėjimo kortelėje naudojimosi laikotarpiu Jums iš viso tektų sumokėti:

Atsižvelgiant į nurodytas sąlygas, per visą limito galiojimo laikotarpį kredito limitas mokėjimo kortelės sąskaitoje Jums kainuotų 568 Eur, bendra mokama suma, įskaičiuojant suteiktą kredito sumą, būtų 1 568 Eur, o bendra kredito kainos metinė norma – 38,43 proc. Pagal šį pavyzdį, kiekvieną mėnesį reikėtų sumokėti 39,44 Eur (į šią sumą įskaičiuotas grąžinamas kreditas ir palūkanos).

* Pavyzdyje pateikiami pavyzdiniai kredito suteikimo ir kortelės aptarnavimo mokesčiai bei palūkanų norma, kurie gali nesutapti su Banko Paslaugų įkainiuose nurodytais mokėjimo kortelių aptarnavimo mokesčiais ir palūkanų normomis.