Interneto bankas

Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Nebeišduodamos mokėjimo kortelės

  Mastercard® Standard  (neišduodamos)

1. Kredito kortelės išdavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai

1.2. kortelės sąskaitos valiuta

EUR

1.3. kortelės išdavimas

neatnaujinamos

2. Kredito kortelės aptarnavimas

2.1. kortelės administravimas

1,15 EUR1,2
(mėnesinis)

2.2. kortelės atnaujinimas pasibaigus jos galiojimo laikui

neatnaujinamos2

2.3. kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

6,00 EUR3,2

2.4. kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

2.5. pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

2.6. draudimas nuo nelaimingų atsitikimų

nemokamai

2.7. pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

3,00 EUR

2.8. pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6,00 EUR

2.9. pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60,00 EUR

2.10. skubus kortelės pagaminimas4

-

3. Grynųjų pinigų įmokėjimas

3.1. Šiaulių banko bankomatuose 

nemokamai

3.2. UAB „Perlas Finance“ terminaluose 

0,40 EUR

4. Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos

4.1. Grynųjų pinigų išėmimas

4.1.1. Šiaulių banko bankomatuose

2 % (min. 3,00 EUR)

4.1.2. UAB „Perlas Finance“ terminaluose

2 % (min. 3,00 EUR)

4.1.3. kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3,00 EUR)

4.2. Kitos bankomatų operacijos5

4.2.1. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

4.2.2. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 EUR

4.2.3. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

4.2.4. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 EUR

4.2.5. kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose

0,60 EUR

5. Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas6

5.1. kai atsiskaityta Lietuvoje

10,00 EUR

5.2. kai atsiskaityta užsienyje

15,00 EUR

6. Paros operacijų limitai

6.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1. suma

1 000,00 EUR

6.1.2. operacijų skaičius (vnt.)

5

6.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1. suma

4 000,00 EUR

6.2.2. operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

6.3. paros operacijų limito keitimas padalinyje

6,00 EUR

6.4. paros operacijų limito keitimas Banko internetinėje bankininkystėje

nemokamai

7. Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai7

7.1. sutarties sudarymas

nemokamai 

7.2. nemokamo beprocenčio kredito naudojimo laikotarpis

30 dienų

7.3. metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

12 %8

7.4. laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)

30 dienų

7.5. kredito limito naudojimo sąlygų keitimas

-

7.6. kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

6,00 EUR

8. Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %


1 Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas komisinį atlyginimą nurašo už einamąjį mėnesį.

2 Mastercard Standard mokėjimo kortelės neišduodamos. Jos atnaujinamos / keičiamos atitinkamai į Debit Mastercard/ Mastercard Gold mokėjimo korteles.

3 Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

4 Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

5 Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

6 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

7 Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

8 Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos