Invega garantijos

Šiaulių bankas – pirmoji finansinė institucija Lietuvoje, pradėjusi bendradarbiauti su INVEGA garantiniu fondu. Įvertinę INVEGA teikiamų paslaugų įtaką verslo plėtrai ir gyvybingumui, kviečiame pasinaudoti jų privalumais.

Norinčiam pasiskolinti lėšų smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) susidūrus su nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema, INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą bankui iki 80 proc. paskolos sumos. Likusios negarantuotos paskolos dalies grąžinimą bankas užsitikrina SVV subjekto pasiūlytais užstatais, įsikeisdamas už paskolos lėšas įsigyjamą turtą.

Kaip gauti INVEGOS garantiją?

SVV subjektas kreipiasi į kredito įstaigą, kuri sutinka kredituoti jo verslo projektą su INVEGA garantija, ir derasi dėl paskolos sąlygų. Kredito įstaiga, priimdama sprendimą kredituoti, sprendžia, ar jam pakanka užstato. Jei trūksta, tuomet kredito įstaiga kreipiasi į INVEGĄ dėl garantijos suteikimo ir pateikia reikiamus dokumentus.

Kokioms paskoloms teikiamos garantijos?

INVEGA garantuoja už paskolas, skirtas:

Kokia maksimali garantijos suma?

Jei verslo subjektas veikia 3 metus ir ilgiau, maksimali garantijos suma gali būti 1 448 100 EUR. Jei yra gautos kelios garantijos, garantijų likučių suma neturi viršyti 1 448 100 EUR. Garantijos suma gali būti nuo 30 iki 80 proc. paskolos sumos.
Jei verslo subjektas veikia trumpiau nei 3 metus maksimali garantijos suma yra 579 240 EUR, o kai yra gautos kelios garantijos, jų likučių suma neturi viršyti 579 240 EUR.

Lizingo garantijos

Jei įmonė ketina įsigyti naujos (nenaudotos) gamybinės įrangos ir (arba) naujų (nenaudotų) įrenginių finansinės nuomos (lizingo) būdu, INVEGA gali suteikti lizingo garantiją įrangos pirkimą finansuojančiai finansinės nuomos bendrovei (lizingo bendrovė).

Pagrindinės sąlygos lizingo garantijai gauti:

Lizingo garantijos suma neturi viršyti 70 proc. lizinguojamo turto kainos ir pradinės įmokos skirtumo, taip pat jos dydis negali viršyti 60 proc. lizinguojamo turto kainos.

Lizingo garantijos suma negali būti didesnė kaip 1 448 100 EUR, o lizingo gavėjo, kuris prašymo suteikti garantiją pateikimo INVEGAI dieną veikė trumpiau kaip 3 metus, atveju - didesnė kaip 579 240 EUR.

Daugiau informacijos apie INVEGA garantijas – www.invega.lt.

Kontaktai:

Konstitucijos pr. 7, Vilnius
Telefonas (+370~5) 210 7510
El. paštas info@invega.lt