Dokumentai sutarčiai pasirašyti

Sprendimui dėl finansavimo pateikiami dokumentai:

 • užpildytą lizingo paraišką;
 • pardavėjo pateiktą įsigyjamo turto komercinį pasiūlymą;
 • patvirtintas praėjusių 2 metų ir paskutinio ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas (balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos) bei paskutinio laikotarpio ataskaitų iššifravimą.

Sutarties pasirašymui pateikiami dokumentai:

 • įmonės registravimo pažymėjimą arba Juridinių asmenų registro išrašą;
 • įstatus ir visus jų pakeitimus;
 • įmonės vadovo paskyrimo dokumentą, jei nepateikiamas Juridinių asmenų registro išrašas;
 • įmonės vadovo asmens tapatybės dokumentą;
 • akcininkų sprendimą lizingo būdu įsigyti arba išsinuomoti turtą, jei toks sprendimas numatytas įmonės įstatuose.

Sprendimui dėl finansavimo pateikiami dokumentai:

 • užpildytą lizingo paraišką;
 • pardavėjo pateiktą įsigyjamo turto komercinį pasiūlymą;
 • patvirtintas praėjusių 2 metų ir paskutinio ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas (balansai ir pelno (nuostolių) ataskaitos) bei paskutinio laikotarpio ataskaitų iššifravimą.

Sutarties pasirašymui pateikiami dokumentai:

 • įmonės registravimo pažymėjimą arba Juridinių asmenų registro išrašą;
 • įstatus arba juos atstojančius dokumentus ir visus jų pakeitimus;
 • steigėjų arba valdymo organo sprendimus įsigyti turtą lizingo būdu arba įmonės administracijos sprendimą, jei tos įmonės steigimo dokumentuose yra suteikta savarankiška teisė priimti sprendimą dėl įsipareigojimo prisiėmimo;
 • įmonės vadovo paskyrimo dokumentą, jei nepateikiamas Juridinių asmenų registro išrašas;
 • įmonės vadovo asmens tapatybės dokumentą.

Sprendimui dėl finansavimo pateikiami dokumentai:

 • užpildytą lizingo paraišką;
 • pardavėjo pateiktą įsigyjamo turto komercinį pasiūlymą;
 • patvirtintas praėjusių 2 finansinių metų ir paskutinio ataskaitinio laikotarpio pajamų deklaracijas bei paskutinio laikotarpio debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo iššifravimą.

Sutarties pasirašymui pateikiami dokumentai:

 • Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro trumpąjį išrašą;
 • įmonės nuostatus;
 • įmonės savininko asmens dokumento kopiją.

Sprendimui dėl finansavimo pateikiami dokumentai:

 • užpildytą lizingo paraišką;
 • pardavėjo pateiktą įsigyjamo turto komercinį pasiūlymą;
 • patvirtintas praėjusių 2 metų ir paskutinio ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas (balansas ir pelno (nuostolių) ataskaitos) bei paskutinio laikotarpio ataskaitų iššifravimą.

Sutarties pasirašymui pateikiami dokumentai:

 • ūkininko pažymėjimą;
 • ūkio registravimo pažymėjimą;
 • asmens tapatybės dokumentą.