Neregistruotiems Lietuvos Respublikoje

Užsienyje registruoti  juridiniai asmenys banko sąskaitai atidaryti turi pateikti šiuos dokumentus:

Reikalavimai dokumentams, pateiktiems užsienio kalba: