Papildomos paslaugos

PAPILDOMOS PASLAUGOS SUSIJUSIOS SU KREDITO PERVEDIMAIS IR GAUTŲ MOKĖJIMŲ EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTA ĮSKAITYMU:

1. Vidaus ir Kredito pervedimo SEPA1:

1.1. mokėjimo nurodymo atšaukimas, kai gavėjo sąskaita yra Banko viduje ar kitame MPT Lietuvoje arba SEPA erdvės valstybėje2 

10,00 EUR ir lėšų gavėjo bankų mokesčiai

1.2. neišaiškintų lėšų grąžinimas mokėtojo bankui

nemokamai

2. Kredito pervedimo ne SEPA1:

2.1. mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas / atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui neišsiųstas iš Banko

10,00 EUR

2.2. mokėjimo nurodymo duomenų tikslinimas / atšaukimas, kai lėšos ir/ar pranešimas apie pervedimą gavėjo bankui išsiųstas iš Banko2 

45,00 EUR ir užsienio bankų mokesčiai

2.3. išsiųsto arba gauto mokėjimo nurodymo vykdymo tyrimas ir informacijos pateikimas

25,00 EUR ir užsienio bankų mokesčiai

2.4. išsiųsto arba gauto mokėjimo nurodymo patvirtinančio dokumento (SWIFT kopija) išdavimas

10,00 EUR

2.5. gautų tarptautinių mokėjimų, grąžinimas lėšų siuntėjui (mokėtojui)3

15,00 EUR

1 Mokestis netaikomas, kai mokėjimo nurodymas pateiktas Banko darbo dieną po nurodytos valandos arba dieną, kuri nėra Banko darbo diena, ir kredito pervedimas yra atšaukiamas iki jo įvykdymo momento (Galioja nuo 2020-10-01).

Jeigu lėšos nurašytos iš Banko korespondentinės sąskaitos ir / ar gavėjo bankui išsiųstas pranešimas, mokėjimo nurodymas atšaukiamas tik tada, jeigu lėšų gavėjas sutinkaMokestis taikomas neatsižvelgiant į tai, ar lėšos buvo grąžintos.. Komisinis atlyginimas taikomas lėšų siuntėjui (mokėtojui) nepriklausomai nuo to, ar lėšos buvo grąžintos lėšų siuntėjui (mokėtojui).

Komisinis atlyginimas išskaičiuojamas iš grąžinamos sumos.