Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Paslaugų planai

Paslaugų planai

Paslaugų planai verslo klientams

Paslaugų planas „Smart“1

Paslaugų planas „Premium“

Mėnesio komisinis atlyginimas

0 EUR

3,50 EUR

1. Sąskaitos tvarkymas

 taikoma vienai sąskaitai

 taikoma visoms sąskaitoms

2. Kredito pervedimai SEPA eurais (per Banko internetinę bankininkystę / Banko mobiliąją programėlę):

2.1. Kredito pervedimas į kito kliento sąskaitą Banko viduje

0,35 EUR

Iki 15 vnt. – 0,35 EUR

Nuo 16 iki 50 vnt. – 0,30 EUR

Nuo 51 iki 100 vnt. – 0,25 EUR

Nuo 101 iki 200 vnt. – 0,20 EUR

Nuo 200 vnt. – 0,15 EUR

(kaupiamasis metodas)2

2.2. Kredito pervedimas SEPA ne Banko viduje

2.3. Periodiniai kredito pervedimai

2.4. „E. sąskaitos“ vienkartiniai kredito pervedimai ir automatiniai apmokėjimai

2.5. Kredito pervedimas atsiskaitant per „Bank link“ sistemą

3. Gautų mokėjimų eurais įskaitymas (SHA) (kai mokėtojo sąskaita yra Banke / kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvos arba SEPA erdvės valstybėje registruotame banke)3

0,2 % nuo sumos (maks. 3 EUR)

netaikomas

4. Debeto kortelė Debit Mastercard Business išdavimas4

pagal Paslaugų įkainius

1 kortelė

nemokamai

5. Darbo užmokesčio pervedimo pateikimas ir kredito pervedimo vykdymas į gavėjo sąskaitą Banke

pagal Paslaugų įkainius

nemokamai

1 Paslaugų planas taikomas Klientams, turintiems tik vieną Banko sąskaitą.

2 Kiekvieną kalendorinį mėnesį yra skaičiuojami Kliento padaryti kredito pervedimai eurais: už tam tikrą kiekį kredito pervedimų mokamas vienas įkainis, viršijus tam tikrą nustatytą kiekį kredito pervedimų, mokamas kitas įkainis.

3 Taikoma, kai mokėtojas inicijavo kredito pervedimą eurais pagal Europos Sąjungoje veikiančias SEPA mokėjimo schemos taisykles.

4 Mokėjimo kortelę atsiejus nuo paslaugų plano, jai pradedamas taikyti Mokėjimo kortelės administravimo mokestis, nurodytas tuo metu galiojančiuose Paslaugų įkainiuose.