Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Terminuotasis indėlis su papildomomis palūkanomis, susietas su aukso kainos indeksu

Indėlis platintas nuo 2017 m. rugpjūčio 1 d. – 2017 m. rugsėjo 11 d. (imtinai)
Papildomos palūkanos bus mokamos tik įvykus papildomų palūkanų mokėjimo sąlygoms, kai finansinio turto (aukso kainos eurais indekso), su kuriuo susietos terminuotojo indėlio papildomos palūkanos, vertė pabaigos nustatymo datą, 2020 m. rugsėjo 11 d., bus didesnė nei minimali reikalaujama procentinė riba lyginant su pradine verte užfiksuota 2017 m. rugsėjo 11 d.
Pradinė Aukso kainos eurais indekso, su kuriuo susietas terminuotojo indėlio papildomos palūkanos, vertė 2017 m. rugsėjo 11 d. yra:

Finansinis turtas   Pradinė vertė Tarpinė vertė 2019-06-30 dienai
Aukso kainos eurais indeksas (XAUEUR Curency) 1112,99 1239,398

Primename, kad papildomų palūkanų išmokėjimas priklausys nuo finansinio turto pokyčių.

Pagrindinės platinamo indėlio sutarties sąlygos ir terminai

Pagrindiniai indėlio terminai ir sąlygos   
Indėlio rūšis

Terminuotas neatšaukiamas

 
Indėlio pabaiga 2020 m. rugsėjo 14 d.  Minimali indėlio suma 1 000 EUR
Indėlio valiuta EUR      
Fiksuotosios metinės palūkanos 0,6 proc. Papildomos palūkanos

Už visą indėlio terminą, priklausomai nuo papildomų palūkanų mokėjimo sąlygų:

 • 4 proc. (nuo 1,26proc. metinių palūkanų) arba;
 • 8 proc.  (nuo 2,52proc. metinių palūkanų).
Papildomų palūkanų mokėjimo sąlygos
 • 4,0 proc. papildomos palūkanos mokamos, jeigu finansinio turto vertė finansinio turto vertės pabaigos nustatymo datą bus 10 proc., bet ne daugiau nei 30 proc. (imtinai) didesnė nei to finansinio turto vertė pradinės vertės nustatymo datą.
 • 8,0 proc. papildomos palūkanos mokamos, jeigu finansinio turto vertė finansinio turto vertės pabaigos nustatymo datą bus daugiau nei 30 proc. didesnė nei to finansinio turto vertė pradinės vertės nustatymo datą. 

Svarbu! Jeigu finansinio turto vertė pabaigos nustatymo datą bus žemesnė arba pakilusi mažiau nei 10 proc., palyginti su buvusia finansinio turto pradinės vertės nustatymo datą, papildomos palūkanos indėlininkui nebus mokamos.

Finansinis turtas

Aukso kainos eurais indeksas: XAUEUR Curncy 2

Finansinio turto pradinės vertės nustatymo data 2017 m. rugsėjo 11 d.. indeksų prekybos uždarymo kaina
Finansinio turto pabaigos vertės nustatymo data 2020 m. rugsėjo 11 d. indeksų prekybos uždarymo kaina
Palūkanų mokėjimo būdas Suėjus indėlio terminui (indėlio termino pabaiga  –  2020 m. rugsėjo 14 d.)
Indėlio draudimas Standartinis (indėlis ir fiksuotosios palūkanos iki 100 000 EUR yra apdrausti VĮ „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis). Plačiau
Indėlio sutarties automatinis pratęsimas Negalimas
Indėlio dalies atsiėmimas

Galimas (i) tik fiziniams asmenims pagal ypatingų aplinkybių sąrašą;
(ii) atsiėmus indėlio dalį, indėlio sąskaitoje turi likti minimali indėlio suma. 

Indėlio nutraukimas prieš nustatytą terminą

Galimas tik fiziniams asmenims pagal ypatingų aplinkybių sąrašą.

1 Tiksli metinė papildomų palūkanų norma priklausys nuo to, kurią dieną indėlis bus padėtas.
XAUEUR Curncy indeksas nustatomas naudojant GOLDLNPM indeksą perskaičiuotą EUR valiuta, taikant Reuters (WM) kursą.

KodėI papildomos palūkanos susietos su aukso kainos eurais indeksu?

Terminuotojo indėlio papildomos palūkanos susietos su aukso kainos indeksu, išreikštu eurais. Tiek akcijų, tiek obligacijų, tiek nekilnojamojo turto rinkos pastaruosius keletą metų generavo gana didelę grąžą, todėl vis atsargiau kalbama apie dabartinį šių rinkų potencialą dėl smarkiai išaugusių kainų ir didelio investuotojų turto šiose rinkose.

Finansų rinkoje vyraujant neapibrėžtumui, siekdami apsaugoti sukauptą turtą, rinkos dalyviai pradeda ieškoti alternatyvių investicijų, viena kurių – auksas. Auksas dažnai įvardijamas kaip geriausia apsauga nuo pinigų nuvertėjimo (šiuo metu pinigų kiekis rinkoje itin didelis, auga infliacijos lūkesčiai), taip pat galima apsauga, jei finansų rinkose kainos pradėtų kristi. Visos šios prielaidos leidžia tikėtis teigiamo aukso kainos pokyčio.

Kokie veiksniai lemia aukso kainų pokyčius?

Aukso rinkos dinamika kiek sudėtingesnė nei daugumos kitų metalų, nes jo panaudojimas apima iš karto keletą sričių: investavimą (įskaitant bankų rezervus), juvelyrikos pramonę ir  elektronikos pramonę.

Aukso paklausą investicine prasme visuomet didina neužtikrintumas pasaulio finansų rinkose, įtakos turi ir infliacija, palūkanų normos. Taip pat pasiūlos (paklausos) balansą labai veikia centrinių bankų aukso rezervų lygio keitimas – valstybėms didinant ar mažinant turimą aukso rezervų kiekį, šis yra perkamas ar parduodamas rinkoje.

Juvelyrikos pramonė sudaro vidutiniškai apie pusę aukso paklausos, ir šiame segmente didžiausią aukso paklausą sukuria Azijos šalys: Kinija, Indija ir kt. Todėl šių valstybių ekonominė raida bei pragyvenimo lygis turi gana didelę reikšmę aukso paklausai.

Elektronikos pramonėje ir medicinoje taip pat sunaudojama reikšminga dalis aukso. Elektronikos pramonė, kaip ir visos kitos pramonės šakos, yra cikliška, todėl įtakos aukso kainai turi bendros ekonominės tendencijos.

Nuo 2000-ųjų vidutinė metinė aukso grąža eurais siekė beveik 8 proc.

Kelia (kels) aukso kainas: Smukdo (smukdys) aukso kainas:
 • Nepasitikėjimas ekonomikos bei finansų sistemos stabilumu, korekcijos akcijų rinkose;
 • Gyvenimo lygio augimas didžiausios aukso paklausos šalyse (Kinija, Indija ir kt.);
 • Geopolitinio nestabilumo augimas;
 • Elektronikos pramonės vystymasis;
 • Didėjanti infliacija
 • Kylančios palūkanų normos;
 • Valstybių aukso rezervų mažinimas;
 • Stiprėjantis euras.

AB Šiaulių banke laikomi indėliai yra draudžiami valstybės įmonėje „Indėlių ir investicijų draudimas“ LR indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatyme nustatytomis sąlygomis. Plačiau

Siekdami užtikrinti geriausią jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sužinoti daugiau
Nesutinku