Interneto bankas
Interneto bankas
BETA
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Projektai suderinti nuo 2017-11-01

Palūkanos

Pirmaisiais penkiais paskolos metais 3 proc. fiksuota palūkanų norma, likusiais penkiolika metų – 3 proc. banko marža plius 6 mėn. EURIBOR (esant neigiamam EURIBOR, bus traktuojama, kad jis lygus 0).

Paskolos terminas

Iki 20 metų.

Paskolos paskirtis

Statybos darbų apmokėjimas.

Valstybės parama

Iki 30 proc. LR Vyriausybės nustatytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms.

Papildoma valstybės parama

kompensuojama iki 10 proc. investicijų kai įgyvendinant atnaujinimo (modernizavimo) projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar pertvarkoma, ar keičiama šildymo sistema, butuose ar kituose patalpose įrengiant individualius šilumos apskaitos prietaisus, ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.

Paskolos gavėjas

Projekto administratorius*, kuris paskolos sutartį pasirašo savo vardu, veikdamas gyventojų naudai.

Kredito grąžinimo atidėjimas

Paskolos arba paskolos ir palūkanų grąžinimą galima atidėti iki 24 mėnesių nuo pirmos paskolos dalies išmokėjimo dienos.

Paskolos išmokėjimas

Paskolos lėšas išmokame tiesiogiai rangovams už atliktus darbus.

Mokesčiai

Netaikomi dokumentų analizės, kredito administravimo, įsipareigojimų, sutarties sąlygų pakeitimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai.

Paskolos valiuta

Paskolą suteikiame eurais.

Paskolos grąžinimo metodas

Paskola grąžinama linijiniu metodu –kiekvieną mėnesį mokamos mažėjančio dydžio įmokos.

Išankstinis paskolos grąžinimas

Gyventojai paskolą ar jos dalį gali grąžinti prieš nustatytą laiką. Už tai papildomai neapmokestinama, netaikomos baudos.

* Projekto administratorius – savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.