Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa

Galimybė sumažinti šildymo išlaidas, kurios kasmet auga, ir pagerinti senos statybos namo būklę – tai priežastys, kodėl verta kreiptis dėl kredito  daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti).

Kodėl mes? Solidi partnerystė ir patirtis kredituojant renovacijos projektus

Daug metų bendradarbiaujame su:

Šiaulių bankas – daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) kreditavimo lyderis Lietuvoje. Pagal naują administratorių finansavimo programą bankas pateikė 1 500 preliminarių pritarimų dėl kreditavimo sutarčių pasirašymo (šių sutarčių bendra vertė – 376 mln. eurų), iš jų pasirašyta 1 300 kreditavimo sutarčių (bendra vertė – 306 mln. eurų).

Bankui pateikiamų dokumentų sąrašas

Dokumentai, kuriuos turi pateikti projekto administratorius, norėdamas gauti paskolą daugiabučiam namui atnaujinti:

 1. administratoriaus pasirašyta bankui priimtinos formos paraiška;
 2. daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų sprendimu patvirtintas ir su BETA suderintas daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas;
 3. daugiabučio namo energetinio naudingumo sertifikatas;
 4. butų ir kitų patalpų savininkų sprendimas dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo);
 5. administratoriaus parengta ir pasirašyta laisvos formos pažyma apie daugiabučiame name esančius butus ir kitas patalpas, kurios priklauso juridiniams asmenims bei informaciją apie fiziniams asmenims priklausančius butus ir kitas patalpas, kuriuose vykdoma ūkinė veikla;
 6. būsto energijos taupymo agentūros išduota pažyma apie de minimis lėšų panaudojimą;
 7. pažymos iš komunalinių paslaugų tiekėjų (šilumos, elektros, vandens, dujų ir komunalinių atliekų vežimo paslaugų teikiančių įmonių) ir iš daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojo;
 8. išrašas iš nekilnojamojo turto registro apie daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkus;
 9. butų ir kitų savininkų sąrašas;
 10. galiojantys daugiabučio namo valdytojo įstatai ir registravimo pažymėjimas / notaro patvirtinta jungtinės veiklos sutartis;
 11. pavedimo sutartis* (jeigu daugiabučio namo atnaujinimą (modernizavimą) įgyvendina naudos gavėjų sprendimu įgaliotas daugiabučio namo valdytojas);
 12. savivaldybės ar jos atsakingo asmens priimtas sprendimas, kam pavedama įgyvendinti savivaldybės patvirtintą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) programą;
 13. daugiabučio namo valdytojo atstovo asmens tapatybę patvirtinantis ir atstovavimo pagrindą patvirtinantis dokumentas.
Atnaujinimo (modernizavimo) priemonės
 • Šildymo ir karšto vandens sistemų pertvarkymas ar keitimas
 • Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemų pertvarkymas, keitimas ar įrengimas
 • Stogo šiltinimas
 • Fasado sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas
 • Balkonų ar lodžijų įstiklinimas
 • Laiptinių lauko durų ir tambūro durų keitimas
 • Butų ir kitų patalpų langų keitimas
 • Rūsio perdangos šiltinimas
 • Liftų atnaujinimas (modernizavimas)
 • Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų atnaujinimas (modernizavimas)
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) etapai

Pagrindiniai renovacijos etapai:

 • Daugiabučio namo atnaujinimo inicijavimas
 • Butų savininkų susirinkimo organizavimas
 • Investicijų plano rengimas
 • Viešas investicijų plano aptarimas
 • Investicijų plano derinimas su BETA
 • Suderinto investicijų plano tvirtinimas susirinkime
 • Paraiška bankui dėl kreditavimo (dokumentų teikimas)
 • Banko preliminarus sprendimas
 • Rangos darbų pirkimas 
 • Techninio projekto pirkimas
 • Rangovo tikrinimas Banke
 • Banko raštiškas įsipareigojimas finansuoti
 • BETA tvirtinamas rangos darbų pirkimas
 • Kreditavimo sutarties pasirašymas
 • Techninės priežiūros pirkimas
 • Daugiabučio namo atnaujinimo įgyvendinimas
 • Kredito lėšų išmokėjimas
 • Daugiabučio namo sertifikavimas
 • Kreipimasis dėl valstybės paramos
 • Valstybės paramos gavimas
 • Palūkanų ir kredito mokėjimas
Pagrindiniai banko reikalavimai
 • Daugiabutis namas pastatytas pagal statybos leidimus, išduotus iki 1993 metų.
 • Investiciniame plane numatyta pasiekti ne mažesnę kaip C pastato energetinio naudingumo klasę ir ankstesnes skaičiuojamąsias šiluminės energijos sąnaudas sumažinti ne mažiau kaip 40 proc.
 • Dėl kredito ėmimo namui naujinti pritaria ne mažiau kaip 55 proc. visų savininkų.
 • Daugiabučio namo butų savininkų, turinčių daugiau kaip 60 dienų pradelstų įsipareigojimų, neviršijančių 170 eurų sumos nors vienai komunalines paslaugas teikiančiai įmonei ar daugiabučio namo naudojimo patalpų valdytojui (vėluojančios įmokos skaičiuojamos sumuojant), turi būti mažiau nei 10 proc. visų daugiabučio namo butų savininkų.

Renovacijos partneriai

Renovacijos partneriai:

Kilus klausimų, maloniai prašome kreiptis į Šiaulių banko klientų aptarnavimo padalinį ar tel. 1813 (+370 37 301 337, jei skambinama iš užsienio).

Siekdami užtikrinti geriausią jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sužinoti daugiau
Nesutinku