Projektai suderinti iki 2017-11-01

Palūkanos

3 proc. fiksuotosios metinės palūkanos

Paskolos terminas

Iki 20 metų

Paskolos paskirtis

Statybos darbų apmokėjimas, 50 proc. techninio projekto parengimo vertės ir 50 proc. techninės priežiūros išlaidų

Kompensacija

15 proc. LR Vyriausybės nustatytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu ankstesnės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 20 proc.

Papildoma valstybės parama

Iki 25 proc. LR Vyriausybės nustatytoms energetinį efektyvumą didinančioms priemonėms, jeigu ankstesnės skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 proc.

Paskolos gavėjas

Projekto administratorius*, kuris paskolos sutartį pasirašo savo vardu, veikdamas gyventojų naudai.

Grąžinimo atidėjimas

Paskolos arba paskolos ir palūkanų grąžinimą galima atidėti iki 30 mėnesių nuo pirmos paskolos dalies išmokėjimo dienos.

Paskolos išmokėjimas

Paskolos lėšas išmokame tiesiogiai rangovams už atliktus darbus.

Mokesčiai

Netaikomi dokumentų analizės, kredito administravimo, įsipareigojimų, sutarties sąlygų pakeitimo ir išankstinio grąžinimo mokesčiai. 

Paskolos valiuta

Paskolą suteikiame eurais.

Paskolos grąžinimo metodas

Paskola grąžinama linijiniu metodu – kiekvieną mėnesį mokamos mažėjančio dydžio įmokos.

Išankstinis paskolos grąžinimas

Gyventojai paskolą ar jos dalį gali grąžinti prieš nustatytą laiką. Už tai papildomai neapmokestinama, netaikomos baudos.

* Projekto administratorius – savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius arba daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas.