Trumpalaikiai kreditai

Šiaulių bankas siūlo net kelias trumpalaikio kredito rūšis. Pasirinkite tinkamiausią savo verslui ir jo tikslams, o mes pasirūpinsime, kad tam atsirastų pinigų. 

Kredito linijos
Kredito linija skirta apyvartinėms lėšoms papildyti, garantijoms teikti, dokumentiniams akredityvams leisti. Kredito linija – tai galimybė iki grąžinimo termino pabaigos naudotis kredito linija pagal poreikį; grąžinti panaudotas lėšas, prireikus, vėl paimti, vėl grąžinti ir t.t.

Sąskaitos kreditas
Sąskaitos kreditas – efektyvus trumpalaikio kreditavimo būdas, padedantis subalansuoti įmonės pinigų srautus ir patenkinti apyvartinių lėšų poreikį. Banko klientams suteikiama teisė turėti trumpalaikį sąskaitos debetinį (minusinį) likutį, neviršijant nustatyto limito.

Išsamesnė informacija teikiama telefonu 1813.