Interneto bankas
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Kredito mokėjimo kortelės

  Mastercard® Business

1. Mokėjimo kortelės išdavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai

1.2. kortelės sąskaitos valiuta

EUR

1.3. kortelės išdavimas

10,00 EUR

2. Kortelės aptarnavimas

2.1. mėnesinis kortelės administravimas

2,50 EUR1,2

2.2. akortelės atnaujinimas, pasibaigus jos galiojimo laikui

10,00 EUR

2.3. kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

6,00 EUR3,4

2.4. kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

2.5. pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

2.6. kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

nemokamai

2.7. pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6,00 EUR

2.8. pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60,00 EUR

2.9. skubus kortelės pagaminimas

25,00 EUR 5

3. Grynųjų pinigų įmokėjimas

3.1. Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

3.2. UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

0,50 EUR

4. Grynųjų pinigų išmokėjimas ir kitos bankomatų operacijos

4.1. Grynųjų pinigų išmokėjimas

4.1.1. Šiaulių banko bankomatuose

1,5 % (min. 1,00 EUR)

4.1.2. UAB „Perlo paslaugos“ terminaluose

1,5 % (min. 1,00 EUR)

4.1.3. kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3,00 EUR)

4.2. Kitos bankomatų operacijos6

4.2.1. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

4.2.2. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 EUR

4.2.3. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

4.2.4. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 EUR

4.2.5. kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose

0,60 EUR

5. Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas7

5.1. kai atsiskaityta Lietuvoje

10,00 EUR

5.2. kai atsiskaityta užsienyje

15,00 EUR

6. Paros operacijų limitai

6.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1. suma

1 000,00 EUR

6.1.2. operacijų skaičius (vnt.)

5

6.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1. suma

4 000,00 EUR

6.2.2. operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

6.3. paros operacijų limito keitimas Kliento pageidavimu

6,00 EUR

7. Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai8

Kredito limito rūšys: Be kredito, Su nuolatiniu kreditu, Su atstatomuoju kreditu

7.1. sutarties sudarymas

0,7 % (min. 15,00 EUR nuo kredito limito)

0,7 % (min. 15,00 EUR nuo kredito limito)

7.2. metinės palūkanos už neigiamą sąskaitos lėšų likutį (kai Kredito limitas sąskaitai nėra suteikiamas)9 

12 %

7.3. laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas

30 dienų1 metai30 dienų

7.4. kortelės aktyvavimas, pradelsus leistiną nenutrūkstamo kredito naudojimo laikotarpį

6,00 EUR

8. Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)10

0,90 EUR

9. Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar  grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %

1 Įkainis taikomas ir nerezidentams.

2 Klientui neatvykus atsiimti kortelės arba nutraukiant kortelės sutartį prieš terminą, Bankas komisinį atlyginimą nurašo už einamąjį mėnesį.

3 Jeigu kortelę reikia pakeisti ne dėl Kliento kaltės, pakeitimo mokestis netaikomas.

4 Visa Business  mokėjimo kortelės nebeišduodamos. Jos atnaujinamos / keičiamos į Mastercard Business mokėjimo korteles.

5 Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

6 Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

7 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

8 Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

9 Klientui nevykdant Sutartyje nurodytų sąlygų skaičiuojamos dvigubos palūkanos

10 Komisinis atlyginimas už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.

Siekdami užtikrinti geriausią jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus.
Sužinoti daugiau
Nesutinku