Interneto bankas
Interneto bankas
BETA
Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Kredito mokėjimo kortelės

  Mastercard® Business

1. Mokėjimo kortelės išdavimas

1.1. kortelės galiojimas

3 metai

1.2. kortelės sąskaitos valiuta

EUR

1.3. kortelės išdavimas

10,00 EUR

2. Kortelės aptarnavimas

2.1. mėnesinis kortelės administravimas

2,50 EUR

2.2. kortelės atnaujinimas, pasibaigus jos galiojimo laikui

10,00 EUR

2.3. kortelės pakeitimas Kliento prašymu, kai kortelės galiojimo laikas nepasibaigęs

6,00 EUR

2.4. kortelės paskelbimas negaliojančia

nemokamai

2.5. pirkinio ar paslaugos apmokėjimas

nemokamai

2.6. kortelės siuntimas registruotu paštu Lietuvoje

nemokamai

2.7. pakeistos kortelės siuntimas registruotu paštu užsienyje

6,00 EUR

2.8. pakeistos kortelės skubus siuntimas registruotu paštu užsienyje

60,00 EUR

2.9. skubus kortelės pagaminimas1

25,00 EUR

3. Grynųjų pinigų įmokėjimas

3.1. Šiaulių banko bankomatuose

Iki 15 000 Eur per mėn. 0,05%, viršijus – 0,2%

3.2. UAB „Perlas Finance“ terminaluose

0,50 EUR

4. Grynųjų pinigų išėmimas ir kitos bankomatų operacijos

4.1. Grynųjų pinigų išėmimas

4.1.1. Šiaulių banko bankomatuose

2 % (min. 2,00 EUR)

4.1.2. UAB „Perlas Finance“ terminaluose

2 % (min. 2,00 EUR)

4.1.3. kitų Lietuvos ir užsienio bankų tinkluose

2 % (min. 3,00 EUR)

4.2. Kitos bankomatų operacijos2

4.2.1. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

4.2.2. kortelės sąskaitos likučio tikrinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose

0,60 EUR

4.2.3. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas Šiaulių banko bankomatuose

nemokamai

4.2.4. kortelės paskutinių 5 (penkių) operacijų atspausdinimas kitų Lietuvos ir užsienio bankų bankomatuose 

0,60 EUR

4.2.5. kortelės PIN kodo keitimas / kortelės lusto atblokavimas bankomatuose

0,60 EUR

5. Dokumentų, patvirtinančių atliktą operaciją, surinkimas3

5.1. kai atsiskaityta Lietuvoje

10,00 EUR

5.2. kai atsiskaityta užsienyje

15,00 EUR

6. Paros operacijų limitai

6.1. grynųjų pinigų išėmimo operacijos

6.1.1. suma

1 000,00 EUR

6.1.2. operacijų skaičius (vnt.)

5

6.2. atsiskaitymo už prekes ir paslaugas operacijos

6.2.1. suma

4 000,00 EUR

6.2.2. operacijų skaičius (vnt.)

neribojama

6.3. paros operacijų limito keitimas Kliento pageidavimu

6,00 EUR

7. Kredito limito suteikimo sąlygos ir įkainiai

7.1. kredito limito4 rūšis

be kredito

su atstatomuoju kreditu su nuolatiniu kreditu

7.2. sutarties sudarymas

- 0,7 % nuo kredito limito (min. 15,00 EUR)

7.3. laikotarpis, per kurį turi būti padengtas kredito limitas

30 dienų pagal sutartį

Pagal sutartį

8. Saugumo programa (taikoma pasirinktai kortelei)5

0,90 EUR

9. Valiutos konversijos mokestis, kai atsiskaitymo ar  grynųjų pinigų išėmimo kortele operacijos valiuta nesutampa su sąskaitos valiuta

2,5 %

1 Klientui pateikus prašymą iki darbo dienos 11:30 val., pagamintą kortelę banko padalinyje galima atsiimti kitą darbo dieną, prašymą pateikus po 11:30 val. - po dviejų darbo dienų.

2 Jeigu tokia paslauga teikiama kitų bankų bankomatuose.

3 Pretenzijų nagrinėjimo atveju, komisinis atlyginimas yra taikomas jei kliento pareikštos pretenzijos nepasitvirtina.

4 Jeigu kortelės sąskaitoje susidaro įsiskolinimas, tokiu atveju pripažįstama, kad Bankas Klientui suteikė atitinkamos sumos kredito limitą.

5 Komisinis atlyginimas už kortelei taikomą saugumo programą nurašomas vieną kartą per mėnesį (kiekvieno mėnesio pirmą kalendorinę dieną) iš Kortelės sąskaitos. Saugumo programos komisinis mokestis mokamas už einamąjį kalendorinį mėnesį.