Interneto bankas

Lizingo sutarčių informacija
Lizingo sutarčių sudarymas

Vidaus ir kredito pervedimai SEPA eurais, bei gautų mokėjimų eurais įskaitymas

  Val. Diena Banko padalinys Interneto bankas / Mobilioji programėlė 

1. Kredito pervedimas iš kliento sąskaitos Banko viduje:

1.1. į savo sąskaitą Banke

  D+0 2,00 EUR nemokamai

1.2. į kito Kliento sąskaitą Banke

  D+0 2,00 EUR 0,23 EUR

2. Kredito pervedimas SEPA į kitus MPT

2.1. momentinis1

    - 0,41 EUR

2.2. paprastas2

16:00 D+0 2 EUR 0,41 EUR

2.3. labai skubus3

16:00 D+0 35 EUR 30 EUR

3. Kiti kredito pervedimai SEPA Lietuvoje:

3.1. kai Klientas neturi sąskaitos Banke

16:00 D+0 0,2 % nuo sumos (min. 5,00 EUR)4 -

3.2. periodinis kredito pervedimas:

    Taikomi atitinkami SEPA kredito pervedimo internetinėje bankininkystėje įkainiai

3.3. e. sąskaitos apmokėjimas:

3.3.1. vienkartinis kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą Banke

  D+0 - 0,23 EUR

3.3.2. vienkartinis kredito pervedimas į gavėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje 

16:00 D+0 0,41 EUR

3.3.3. automatinis apmokėjimas į gavėjo sąskaitą Banke / kitame MPT Lietuvoje

    nemokamai

3.4. įmokos už paslaugas:

3.4.1. kredito pervedimas iš kliento sąskaitos į paslaugų teikėjo sąskaitą Banke

  D+0 2,00 EUR 0,23 EUR

3.4.2. į paslaugų teikėjo sąskaitą esančią kitame MPT Lietuvoje

16:00 D+0 2,00 EUR 0,41 EUR

3.5. kredito pervedimas atsiskaitant per „Bank link“ sistemą

  D+0 - 0,23 EUR

3.6. LĖŠŲ PERVEDIMAS (BE KLIENTO SUTIKIMO), VYKDANT PLAIS NURODYMĄ NURAŠYTI LĖŠAS5:

    1,00 EUR

4. Gautų mokėjimų eurais įskaitymas (SHA) (kai mokėtojo sąskaita yra Banke / kai mokėtojo sąskaita yra kitame Lietuvos arba SEPA erdvės valstybėje registruotame banke)

18:00 D+0 nemokamai

5. Darbo užmokesčio pervedimas:

5.1. darbo užmokesčio pervedimo pateikimas

    - 0,02 % nuo pervedamos sumos

5.2. darbo užmokesčio kredito pervedimo vykdymas į gavėjo sąskaitą Banke

    - nemokamai

5.3. darbo užmokesčio kredito pervedimo vykdymas į gavėjo sąskaitą Lietuvoje ir SEPA erdvės valstybėje registruotą banką1

16:00 D+0 - 0,41 EUR už kiekvieną operaciją

Momentinis kredito pervedimas – tai SEPA momentinis kredito pervedimas, kurio suma neviršija 100 000 Eur, vykdomas pagal Europos Sąjungoje veikiančios mokėjimų schemos taisykles. Kredito pervedimai vykdomi 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę visus metus be poilsio ir švenčių dienų. Momentiniai kredito pervedimai vykdomi tik į tuos MPT, kurie yra prisijungę prie Momentinių mokėjimų paslaugos schemos.

Kredito pervedimai SEPA nevykdomi šeštadieniais, sekmadieniais, Velykų Didįjį penktadienį ir teisės aktuose nustatytomis švenčių dienomis.

Labai skubūs kredito pervedimai SEPA eurais išsiunčiami gavėjo bankui nedelsiant, tačiau faktinis lėšų įskaitymo į gavėjo sąskaitą laikas priklauso nuo gavėjo banko ir kai kuriais atvejais gali užtrukti.

Vienam mokėjimui įvykdyti Klientas gali pateikti ne daugiau kaip 50 vnt. monetų (įeina Euro monetos ir Euro centai). Jei vienam mokėjimui įvykdyti Klientas pateikia 51 vnt. ir didesnį kiekį monetų (įeina Euro monetos ir Euro centai), Bankas turi teisę tokio mokėjimo nevykdyti arba šalių susitarimu mokėtojui taikyti sutartinį įkainį.

Papildomai klientui taikomas Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos (PLAIS) palaikymo mokestis, mokamas VĮ „Registrų centras“ naudai, kurio dydį ir administravimo tvarką nustato LR Teisingumo ministerija.

6. „E. SĄSKAITA“:

6.1. „E. sąskaitos“ gavimas Banko interneto banke

nemokamai

6.2. prašymo „e. sąskaitai“ gauti pateikimas / atšaukimas 

nemokamai

6.3. automatinio „e. sąskaitos“ apmokėjimo užsakymas ar atšaukimas

nemokamai

7. Periodinis kredito pervedimas: 

7.1. sutarties sudarymas padalinyje

nemokamai